Ochrona środowiska coraz mocniejsza

Pod pojęciem ochrona środowiska generalnie rozumie się dwubiegunowe działania podmiotów, których celem jest strzeżenie środowiska przed zanieczyszczeniami. Z jednej strony są to wszelkiego rodzaju zabiegi mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, z drugiej natomiast przeciwdziałające powstawaniu nowych szkód w odniesieniu do fizycznego otoczenia bądź do zasobów naturalnych.


Ochrona środowiska a prowadzone działania

Ochrona środowiska to także podejmowanie kroków prowadzących do zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia szkód. W ramach ochrony środowiska są prowadzone poza tym działania, które mają zachęcać do efektywniejszego wykorzystywania zasobów naturalnych. Chodzi przede wszystkim o stosowanie środków, dzięki którym można zaoszczędzić energię oraz o wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze niedawno zarządzający zarówno firmami, jak i fabrykami beztrosko podchodzili do zanieczyszczania środowiska, ponieważ niejako było na ten fakt społeczne przyzwolenie. Obecnie w tym zakresie zaszły bardzo duże zmiany. Znacznie mocniej zwraca się uwagę na pracę fabryk i firm oraz na emitowane przez nie zanieczyszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo polskie z jednej strony jest coraz bardziej wyedukowane, z drugiej natomiast doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia dla środowiska niosą niewłaściwe zachowania. Obecnie dyrekcje tych przedsiębiorstw, które najbardziej zanieczyszczają środowisko nie mogą czuć się bezkarne. Coraz większa świadomość społeczna zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń oraz ich oddziaływania na środowisko sprawia, że podejmowane są radykalne działania zmierzające do zapobiegania tym zjawiskom.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to inaczej decyzja środowiskowa. Jest ona wydawana w odniesieniu do tych przedsięwzięć, wobec których istnieje uzasadniona obawa, że albo zawsze, albo z założenia będą miały decydujący wpływ na środowisko.

Współcześnie powstają firmy, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad takimi przedsięwzięciami poprzez wydawanie decyzji środowiskowych. Zajmują się one poza tym sprawdzaniem firm pod kątem ich oddziaływania na środowisko. Decyzje środowiskowe są wydawane według ściśle ustalonych procedur, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Decyzje środowiskowe są wydawane w celu zweryfikowania planowanych przedsięwzięć. Ich realizacja i funkcjonowanie będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione zawarte w decyzji warunki. Jeden z najważniejszych warunków odnosi się do wymagań związanych z ochroną środowiska.

Jeżeli nie zostaną one uwzględnione na etapie planowania przedsięwzięcia, to nie dojdzie do jego realizacji, ponieważ taki wniosek nie zostanie zatwierdzony. Istnieje wymóg uzyskania jednej decyzji środowiskowej dla konkretnego przedsięwzięcia. Problem pojawia się przede wszystkim wówczas, gdy będzie ono realizowane stopniowo, etapami lub wtedy, kiedy chodzi o przedsięwzięcia powiązane, ponieważ nie ma jednoznacznych ustaleń.

Artykuł poleca firma Eko-Projekt - pozwolenia zintegrowane

Średnia ocena to 4,2/5 na podstawie 53 recenzji

Wideo

Potrzebujemy Twojej zgody

Meteoprog i nasi Usługodawcy mogą przechowywać i uzyskiwać dostęp do danych osobowych, na przykład plików cookie, identyfikatorów urządzeń lub innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu oraz przetwarzać te dane w celu personalizowania treści i reklam, a także udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu internetowego.

  • Przechowywanie i/lub uzyskiwanie dostępu do informacji na Twoim urządzeniu

    Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje na Twoim urządzeniu mogą być przechowywane lub udostępniane w celach wskazanych powyżej.

  • Spersonalizowane reklamy i treści, pomiary reklam i treści, statystyki odbiorców i rozwój produktów

    Reklamy i treści mogą być personalizowane na podstawie profilu. Można też dodać więcej danych, aby lepiej spersonalizować te reklamy i treści. Skuteczność reklam i treści może również być zmierzona. Można także uzyskać wgląd w odbiorców, którzy widzieli dane reklamy i treści. Takie dane mogą być wykorzystywane, aby rozwijać lub usprawniać wrażenia użytkowników, systemy i oprogramowanie.

Klikając „Zgadzam się”, zezwalasz na użycie wskazanych plików cookie, identyfikatorów urządzeń, sygnałów nawigacyjnych sieci web lub innych podobnych technologii. Ustawienia te można zmienić w przeglądarce na danym urządzeniu.

W niektórych przypadkach polegać można na zasadzie uzasadnionych interesów, a nie udzielonej zgodzie. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności i Warunkach dot. Plików Cookie.