Marznący deszcz w stanie Arkansas

T
29 stycznia 2018, 13:59

W amerykańskim stanie Arkansas spadł marznący deszcz.

Marznący deszcz w stanie Arkansas

W niedzielę, 28 stycznia, niepogoda nakryła amerykańskim stanie Arkansas spadł. Nawałnicy towarzyszyły silny wiatr i marznący deszcz.

Marznący deszcz w stanie Arkansas

Deszcz marznący – rzadkie zjawisko pogodowe, deszcz, który zamarza po zetknięciu się z podłożem.

Marznący deszcz

Autor zdjęć: Brian Emfinger

Marznący deszcz

Powstaje, gdy w strefie opadu śniegu ciepłe masy powietrza tworzą warstwę, która roztapia spadający śnieg. Po przejściu przez te ciepłe warstwy powietrza deszcz wpada w strefę o temperaturze niższej od 0°C, gdzie jest ochłodzony, jednak nie zamarza a pozostaje w stanie przechłodzenia.

Marznący deszcz

Czasami intensywne opady marznącego deszczu powodują znaczne utrudnienia komunikacyjne, powodują łamanie się gałęzi, zrywanie się linii elektroenergetycznych, Przybierają nawet rozmiary klęski żywiołowej, nazywanej niekiedy burzą lodową.

Marznący deszcz

Zobacz też: Marznący deszcz w KanadzieMarznący deszcz

Słowa kluczowe: