Superksiężyc 2017

T
28 listopada 2017, 12:22

Dowiedz się kiedy można zobaczyć Superksiężyc

Superksiężyc 2017

W grudniu tego roku na niebie można zobaczyć wyjątkowe zjawisko astronomiczne zwane „Superksiężyc” albo „Superpełnia”.

Kiedy można będzie zobaczyć Superksiężyc

Już w 3 grudnia będziemy mogli podziwiać wyjątkowe zjawisko - superpełnię. Będzie to największa pełnia w tym roku.

Superksiężyc – Księżyc w pełni, znajdujący w syzygijnym perygeum swojej orbity. Księżyc osiąga wówczas najmniejszą odległość od Ziemi. Według danych NASA w tym położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum.

Superksiężyc 2017

Nazwa „superksiężyc” została wprowadzona w 1979 r. przez astrologa Richarda Nolle na określenie momentu, gdy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się względem siebie w linii prostej, a Księżyc dodatkowo jest w swoim perygeum. Położenie takie występuje średnio raz na rok.

Superksiężyc 2017

Opinie o możliwości wywoływania przez Księżyc w tym położeniu szczególnie niszczycielskich zjawisk, jak fale oceaniczne, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, nie mają potwierdzenia w badaniach zjawisk przyrody.