Badania potwierdziły pozytywny wpływ kawy na zdrowie człowieka

T
27 października 2017, 18:14

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, jej całkowita konsumpcja wynosi ponad 2 miliardy kubków dziennie.

Badania potwierdziły pozytywny wpływ kawy na zdrowie człowieka

W związku z tak wysoką konsumpcją rośnie zainteresowanie skutkami ubocznymi kawy. We wcześniejszych badaniach wykazano, że kawa może zmniejszać ryzyko występowania wielu chorób, w szczególności raka wątroby, raka prostaty, a także próchnicy.W 2015 roku na podstawie badania, w którym wzięło udział około 90 tysięcy osób, japońscy naukowcy doszli do wniosku, że kawa może mieć wpływ na zniwelowanie ryzyka wczesnej śmierci. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Imperial College w Londynie, Uniwersytetu w Oksfordzkiego oraz innych instytucji naukowych wykorzystali dane z wcześniejszych badań przeprowadzonych w Niemczech, Danii, Włoszech, Grecji, Francji, Norwegii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.

pozytywny wpływ kawy na zdrowie człowieka

Obserwacje trwały 16 lat. Stan zdrowia i śmiertelność porównywano z poziomem wykształcenia, aktywnością fizyczną, paleniem tytoniu, dietą, w tym także spożyciem alkoholu i kawy. Analiza wykazała, że codzienne spożywanie trzech lub więcej filiżanek kawy jest znacząco związane ze zmniejszeniem ryzyka wczesnego zgonu. U mężczyzn spadek ten wynosił aż 18%, a u kobiet 8%.Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono również, że regularne spożywanie kawy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń trawiennych o 40% u kobiet i o 59% u mężczyzn.

Warto jednak dodać, że nadużywanie kawy jest związane z 30% większym prawdopodobieństwem zgonu w wyniku raka jajnika. Według autorów badania, nowe wyniki są pewnym potwierdzeniem, że regularne i umiarkowane spożywanie kawy może zapobiec wczesnej śmierci.

Źródło - http://tylkomedycyna.pl