Osuwisko ziemi w Hiszpanii [zdjęcia]

T
19 kwietnia 2017, 12:31

Osuwisko ziemi zniszczyło trzy domy

Osuwisko ziemi w Hiszpanii [zdjęcia]

We wtorek, 18 kwietnia, w Alcañiz we wspólnocie autonomicznej Aragonia doszło do osuwiska ziemi. Klęska żywiołowa zniszczyła trzy domy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Osuwisko – nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka.

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie.

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Przeczytaj również: Osuwisko w Kolumbii: ponad 250 ofiar śmiertelnych

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek.

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Osuwisko ziemi w Hiszpanii

Słowa kluczowe: