Lotnisko Chopina w Warszawie a ochrona środowiska

T
21 lutego 2017, 14:02

Negatywny wpływ portów lotniczych na najbliższe środowisko znany jest od dawna. Hałas wytwarzany przez samoloty znacznie zakłóca klimat akustyczny bezpośredniego sąsiedztwa lotniska. Na Lotnisku w Warszawie w celu redukcji emisji hałasu, który jest znacząco uciążliwy dla mieszkańców okolicznych osiedli, wprowadzono szereg rozwiązań jak choćby odpowiednią organizację ruchu czy też znaczne ograniczenia lotów w porze nocnej.

Lotnisko Chopina w Warszawie a ochrona środowiska

Lotnisko Chopina w Warszawie a ochrona środowiska

Negatywny wpływ portów lotniczych na najbliższe środowisko znany jest od dawna. Hałas wytwarzany przez samoloty znacznie zakłóca klimat akustyczny bezpośredniego sąsiedztwa lotniska. Na Lotnisku w Warszawie w celu redukcji emisji hałasu, który jest znacząco uciążliwy dla mieszkańców okolicznych osiedli, wprowadzono szereg rozwiązań jak choćby odpowiednią organizację ruchu czy też znaczne ograniczenia lotów w porze nocnej. Warszawskie Okęcie wprowadziło również tzw. opłaty hałasowe, które z założenia mają zachęcić przewoźników do korzystania z nowoczesnej – czyli emitującej znacznie mniejszy poziom hałasu – floty lotniczej. Lotnisko w Warszawie negatywnie wpływa na środowisko również poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza. Chodzi tutaj zarówno o spaliny z silników samolotowych ale także duży ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego. Lotnisko Okęcie z licznymi parkingami dla podróżnych wręcz zachęca aby udać się tutaj własnym środkiem lokomocji. W trosce o czyste powietrze zbudowano system monitoringu jakości powietrza.

Monitoring hałasu na Lotnisku w Warszawie

Wszystkie porty lotnicze w Polce są ustawowo zobowiązane do prowadzenia pomiarów emisji hałasu do środowiska, związanego z eksploatacją lotniska (zgodnie z art.175 ustawy z dnia 21.04.2001r.). Na Lotnisku Chopina w Warszawie wykorzystywany jest system monitorowania hałasu lotniczego. Dane z pomiarów w cyklu miesięcznym są przekazywane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Trafiają tutaj także dane pomiarów hałasu z eksploatacji linii kolejowych, tramwajowych i dróg - cześć podróżnych korzystających z Lotniska Okęcie przyjeżdża własnym samochodem, który pozostawia na parkingu. Parking przy okęciu zarezerwujemy online dzięki sieci PARKLOT na stronie https://www.parklot.pl/pl/parkingi-lotnisko-okecie/.

Mapa akustyczna Lotniska Okęcie

W związku z wyżej wspomnianą już ustawą porty lotnicze zobowiązane są również do sporządzania – raz na 5 lat – mapy akustycznej obrazującej wpływ hałasu na najbliższe otoczenie portu lotniczego. Najnowsza mapa akustyczna dla Lotniska Chopina sporządzona została przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy i dostępna jest na stronie internetowej warszawskiego lotniska.