Przysłowia pogodowe, 24-31 stycznia

T
23 stycznia 2017, 18:18

Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.

Przysłowia pogodowe, 24-31 stycznia

Polskie przysłowia ludowe:

  • 24 stycznia

Na Świetego Tymoteusza trzeba ci czapki nie kapelusza.

  • 25 stycznia

Na Świetego Pawła połowa zimy przepadła.

  • 28 stycznia

Na Świetego Karola wyjrzy spod śniegu rola.

Urodzaje da rola gdy deszcz leje w Karola.

  • 29 stycznia

Na Świętego Franciszka przylatuje pliszka.

  • 30 stycznia

Św Marcin lody gładzi ,gdy ich nie ma to je sadzi.

Na Świetą Martyne przybyło dnia na godzinę.

  • 31 stycznia

Na Świętego Ludwika koń na grudzie utyka.

Przysłowia pogodowe