When you browse on this site, cookies collect data to enhance your experience and personalize the content and advertising you see.
Visit our Privacy Policy to learn more. By continuing to use the site, you agree to this use of cookies and data.

Jak pogoda może wpływać na notowania giełdowe?

T
24 października 2018, 13:16

Czy gdy za oknem szaro, buro i ponuro to odbija się to negatywnie na cenach akcji?

Jak pogoda może wpływać na notowania giełdowe?

Czy słoneczna pogoda pomaga w podejmowaniu ryzykownych finansowych decyzji? Te pytania towarzyszą licznym badaniom naukowym, które próbują znaleźć korelację między warunkami atmosferycznymi a notowaniami na giełdzie. Jedną z takich prac jest „Weather, Biorhythms and Stock Returns - Some Preliminary Irish Evidence” autorstwa Lucey i Dowling z 2004 roku. W tym artykule skupimy się na przedstawieniu tego badania i jego najważniejszych wnioskach.

Motywacją badaczy do podjęcia się takiego zagadnienia były wyniki innych prac badawczych (m.in. ”Risk as feelings” Loewenstein et al., 2001) dotyczących wpływu emocji na podejmowanie ryzykownych i pełnych niewiadomych decyzji. A stąd już tylko krok do świata inwestycji.

Lucey i Dowling postawili sobie za cel swojego badania odkrycie w jaki sposób pewne czynniki wpływające na nastrój (jak np. pogoda), mają realne przełożenie na zachowania inwestorów (np. grających na giełdzie, platformach forex, inwestujących w złoto). A w konsekwencji na podejmowane przez nich decyzje o inwestycjach.

Z tego powodu autorzy badań zdecydowali się na przeprowadzenie analizy notowań irlandzkiej giełdy za lata 1988-2011 i skorelowania stopy zwrotu z akcji z 8 czynnikami, które mogły mieć wpływ na nastrój inwestorów:

  • 2 czynniki oparte na przekonaniach badanych tj. fazy księżyca i piątek 13-tego;
  • 2 czynniki oparte na biorytmie (sezonowe zaburzenia afektywne inaczej depresja sezonowa oraz zmiany czasu na letni);
  • 4 czynniki pogodowe (zachmurzenie, wilgotność, deszcz i burze geomagnetyczne).

W dalszej części artykułu skupimy się jedynie na czynnikach pogodowych.

Czy stopy zwrotu, poniżej średniej, były powiązane ze „złą pogodą”? Czy „dobra pogoda” miała wpływ na ponadprzeciętne zyski (ponad średnią stopę zwrotu)? To są pytania, na które badacze chcieli znaleźć odpowiedzi. A co im wyszło z tej analizy danych? Oto kilka głównych wniosków:

- Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy dużym zachmurzeniem a stopą zwrotu. Innymi słowy, gdy następował wzrost zachmurzenia wzrastała również stopa zwrotu i na odwrót. Jednakże, nie mówi to nic o relacji przyczynowo-skutkowej, jedynie wskazuje, że taka współzależność występuje i, co odkryli ku swemu zaskoczeniu badacze, nie jest ona znacząca.

- Istnieje negatywna korelacja między deszczem a stopą zwrotu z giełdy. Oznacza to, że wraz ze wzrostem intensywności deszczu, stopa zwrotu maleje. Ta relacja posiada silną zależność.

- Istnieje pozytywna współzależność pomiędzy wilgotnością a wysokością stopy zwrotu.

- Istnieje negatywne powiązanie między występowaniem burzy a wielkością zwrotu z giełdy. Jednocześnie ta relacja nie miała statusu znaczącej.

Jak pogoda może wpływać na notowania giełdowe