Kalendarz przysłów, październik 2016

T
30 września 2016, 14:14

Kalendarz przysłów 2016

Kalendarz przysłów, październik 2016
  • Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
  • Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
  • Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą.
  • Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.
  • W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada.
  • W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.
  • Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
  • Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.
  • Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

Kalendarz przysłów, październik 2016

10 paździenika:

  • Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.
  • Na świętego Franciszka odlatuje pliszka.
  • Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać.
  • Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
  • W Edwarda (13.10) jesień twarda.
  • Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.

15 paźdiernika:

  • Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie.
  • Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi.
  • Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę.
  • Od świętej Jadwigi z pola na wyścigi.
  • Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi.
  • Kiedy w święty Gaweł (16.10) słota, będzie w lecie dużo błota.
  • Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
  • Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
  • Październik ciepły, będzie luty skrzepły.
  • Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.

Kalendarz przysłów, październik 2016

21 października:

  • Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
  • Od świętej Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli.
  • Święta Urszula – perły rozsuła, miesiąc wiedział – nie powiedział, słońce wstało, pozbierało.
  • Święta Urszula i Kordula dzieci do pieca przytula.
  • Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie.
  • Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny.
  • W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
  • Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec.
  • Na świętego Szymona (26.10) i Judy spodziewają się śniegu i grudy.
  • Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
  • Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy.
  • Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
  • Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
  • Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.

Przeczytaj również: Burze magnetyczne 2016: październik