Kalendarz przysłów, październik 2016

T
30 września 2016, 14:14

Kalendarz przysłów 2016

Kalendarz przysłów, październik 2016
 • Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
 • Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 • Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą.
 • Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.
 • W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada.
 • W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.
 • Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
 • Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.
 • Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

Kalendarz przysłów, październik 2016

10 paździenika:

 • Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.
 • Na świętego Franciszka odlatuje pliszka.
 • Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać.
 • Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
 • W Edwarda (13.10) jesień twarda.
 • Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.

15 paźdiernika:

 • Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie.
 • Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi.
 • Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę.
 • Od świętej Jadwigi z pola na wyścigi.
 • Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi.
 • Kiedy w święty Gaweł (16.10) słota, będzie w lecie dużo błota.
 • Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
 • Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
 • Październik ciepły, będzie luty skrzepły.
 • Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.

Kalendarz przysłów, październik 2016

21 października:

 • Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
 • Od świętej Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli.
 • Święta Urszula – perły rozsuła, miesiąc wiedział – nie powiedział, słońce wstało, pozbierało.
 • Święta Urszula i Kordula dzieci do pieca przytula.
 • Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie.
 • Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny.
 • W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
 • Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec.
 • Na świętego Szymona (26.10) i Judy spodziewają się śniegu i grudy.
 • Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
 • Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy.
 • Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
 • Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 • Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.

Przeczytaj również: Burze magnetyczne 2016: październik