Rekordowe upały w Europie Wschodniej

T
4 lipca 2016, 13:56

W Europie padł kolejny rekord ciepła.

Rekordowe upały w Europie Wschodniej

2 lipca rekord temperatury został pobity w Polsce: Warszawa (31.5), Wrocław (31.8), Kraków (32.2); w Łotwie: Dyneburg (29.9); w Litwie: Wilno (32.2); w Białorusi: Grodno (32.5), Mińsk (34.0), Baranowicze (32.7), Bobrujsk (32.6), Brześć (32.2), Pińsk (34.1), Homel (31.3); w Ukrainie: Równe (31.6).

Rekordowe upały w Europie

3 lipca maksymalne temperatury zostały odnotowane w Białorusi: Witebsk (30.5), Mińsk (32.1), Mohylew (29.9), Baranowicze (31.6), Bobrujsk (32.5), Homel (31.4); w Ukrainie: Czernihów (31.1).