Przysłowia pogodowe na lipiec

T
2 lipca 2018, 05:51

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka

Przysłowia pogodowe na lipiec

Polskie przysłowia ludowe:

 • 1 lipca: Deszcze na lipca pierwszego, drugiego, zapowiedzią deszczu czterdziestodniowego.

Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.

Na świętej Haliny nie piją dziewczyny.

 • 2 lipca: Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje
 • 3 lipca: Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka
 • 4 lipca: Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda.
 • 5 lipca: Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.
 • 6 lipca: Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu
 • 7 lipca: Kwiat lipcowy, napój zdrowy
 • 8 lipca:

Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa.

Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa.

Złe na Prokopa, jak zmoknie kopa.

 • 9 lipca: Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze; jak pogoda, większa swoboda.
 • 10 lipca

Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna.

Filip przepowiada, ile tygodni popada.

Gdy Siedmiu Braci śpiących krople dżdżu przynosi, na siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.

Przysłowia pogodowe, lipiec

 • 11 lipca: Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
 • 12 lipca: Lipiec - ostatek chleba wypiec.
 • 13 lipca: W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar boży, a najpierwsza Małgorzata, sierp w zboże założy.
 • 14 lipca: Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.
 • 15 lipca: W lipcu pszczeli rój, nie opłaci trudu znój
 • 16 lipca: W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.
 • 17 lipca: W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
 • 18 lipca: Jeżeli w żniwa mysz w polu gniazdo wysoko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi zapowiada.
 • 19 lipca: Czego lipiec nie dowarzy, tego sierpień nie dosmaży
 • 20 lipca:

Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę.

Jaka Małgorzatka, takie będzie pół latka.

Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi.

Na świętą Małgorzatę kopa zawsze w polu stanie.

Przysłowia pogodowe, lipiec

 • 21 lipca: Jeśli w czasie deszczu tworzą się bańki na wodzie, słota potrwa długo.
 • 22 lipca

Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.

Z Magdaleną nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej (24.08) ją odwodzi.

 • 23 lipca: Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.
 • 24 lipca: Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty
 • 25 lipca -

Ciepły święty Jakub, zimne Boże Narodzenie.

Czasem i Kuba mądrze powie.

Święty Jakub zwykle z pogodą się głosi, ale nieraz ulewą wody rzek podnosi.

W dzień świętego Jakuba chmury, będą śniegu fury.

przysłowia pogodowe

 • 26 lipca

Jeszcze my nie ściepli ciepłych chałaszy, a Hanka nas już zimą straszy.

Od świętej Anki zimne wieczory i ranki.

Od świętej Anny nie doczeka południa deszcz poranny.

Szczęśliwy, kto na Annę wyszuka sobie pannę.

Święta Anka pasie baranka.

Święta Anna grzyby sieje.

Święta Anna, rola jak panna.

Święta Hanna - to już jesienna panna.

 • 27 lipca: Kiedy się za wozem kurzy, spodziewaj się burzy.
 • 28 lipca: Słońce mocno przypieka, burza niedaleka.
 • 29 lipca: Około dnia świętej Marty, ze żniwami już nie żarty.
 • 30 lipca: Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi
 • 31 lipca: Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.