Zielone Świątki 2016

T
13 maja 2016, 09:00

15 maja Zielone świątki.

Zielone Świątki 2016

Zielone Świątki polska ludowa nazwa święta majowego, według wielu badaczy pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi obchodami święta wiosny, oczekiwanie nadejścia lata.

Święto obchodzone jest w maju, 50 dni po Wielkanocy – zawsze przypada w niedzielę, ale jest świętem ruchomym.

Ludowe obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w obrzędowości przedchrzecijańskiej. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadejścia lata. Ich archetypem są magiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. Działania te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami (przystrajanie domostw zielonymi gałęziami miało zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami).

Obrzędom towarzyszyło często wspólne biesiadowanie i zabawy.

Zielone Świątki w Kościele nazywane są Niedzielą Zesłania Ducha Świętego.