Kiedy zaczyna się wiosna astronomiczna?

T
1 marca 2016, 12:54

Kiedy wypada początek astronomicznej wiosny w 2016 roku?

Kiedy zaczyna się wiosna astronomiczna?

Pierwszy dzień wiosny astronomicznej przypadnie 21 marca.

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, na półkuli północnej to okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (w roku przestępnym te daty mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).

Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego.

Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.

Zobacz też: Rok przestępny 2016: historia, przesądy

Wiosna astronomiczna 2016