Przysłowia pogodowe, 20 lipca

T
19 lipca 2018, 17:50

Jaka Małgorzatka, takie będzie pół latka.

Przysłowia pogodowe, 20 lipca

Polskie przysłowia ludowe:

  • Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę.
  • Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi.
  • Na świętą Małgorzatę kopa zawsze w polu stanie.
  • Święta Małgorzata zapowiada środek lata.
  • W dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.
  • W świętą Małgorzatę skąd wiatr duje, drogę po zboże toruje.
  • Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera.

Przysłowia pogodowe

Zobacz koniecznie: Przysłowia pogodowe, lipiec