Przysłowia pogodowe, 12-15 maja

T
12 maja 2017, 06:00

Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.

Przysłowia pogodowe, 12-15 maja

Polskie przysłowia ludowe:

  • 12 maja

Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy.

Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego.

Gdy słoneczko przed Serwacym (13.05) ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa.

Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy.

  • 13 maja

Dobry w czerwcu Bonifacy (5.06), gdy w maju dobry Serwacy.

Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy (5.06).

Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.

Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają

Przeczytaj również: Przysłowia pogodowe na maj

Przysłowia pogodowe

  • 14 maja

Pankracy, Serwacy i Bonifacy to wielcy dziwacy.

Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy.

Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata.

Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy.

Święci Pankracy, Serwacy, Bonifacy - to ostatni dworacy (dworują - żartują, kpią sobie z wiosny i pogody).

  • 15 maja

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.

Święta Zofija ciepło rozwija.

Dla świętej Zosi kłos się podnosi.

Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka to zimni święci.