Przysłowia pogodowe - Marzec

T
1 marca 2016, 08:36

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Przysłowia pogodowe - Marzec

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

Zobacz też: Imieniny dzisiaj: 1 marca

Przysłowia pogodowe, Marzec

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

W marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.

Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.

Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.