Przysłowia pogodowe

T
19 lutego 2015, 08:00

W Świętego Konrada, zima nie rada.

Przysłowia pogodowe

Luty, szykuj buty, bo nadejdą deszcze, pluty.

Kiedy w lutym tajanie, szykuj chłopie sanie.

Zimę uśmierza wiosna, wiosnę lato niszczy.

Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają.

W zimie piecze - w lecie ciecze, a co zima przychłodzi - lato wynagrodzi.

Miesiąc luty w lód okuty, czasem zaś i pełen pluty.

Gdy luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący.

Luty najmniejszy, lecz najdokuczniejszy.

Jeśli luty ciepło trzyma, będzie jeszcze w marcu zima.

Kiedy słońce rano wstanie, nie wierz pogodzie mospanie.

Jeśli gęsi na jednej nodze stoją (zimą), będzie mróz.

Słowa kluczowe: