Przysłowia pogodowe

T
20 grudnia 2014, 08:00

Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.

Przysłowia pogodowe

20 grudnia

 • Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
 • Na świętego Dominika głucho wszędzie, śpiew ptactwa zanika.
 • Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
 • Ile słońca na Makarego, tyle ciepła wrześniowego.
 • Dzień świętego Makarego pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada.

21 grudnia

 • Dla świętego Tomka zostanie się kromka.
 • Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa.
 • Na świętego Tomasza gotuje się w garnku kasza.
 • Na Tomasza najdłuższa noc nasza.
 • Od Tomaszowej ładnej pogody wiatrów straszliwe będą zawody.
 • Na święty Tomasz dzień się z nocą sili, mniej nocy, więcej dnia będzie po chwili.
 • Gdy na Tomasza deszcz pada, zmienną zimę zapowiada.
 • Gdy na Tomasza pogoda, styczeń silne wiatry poda.
 • Gdy na Tomasza deszcz pada, zmienną zimę zapowiada.
 • Na świętego Toma Gody są już doma.
 • Na świętego Toma siedźcie chłopie doma, nie wychodź do lasu, nie rób ambarasu.
 • Tomasz jaśnieje, duszę chłopu wywieje.
 • Na Tomasza nie chodź do lasa.