Virga nad Melbourne [WIDEO]

T
5 listopada 2014, 13:20

W Melbourne uformowała się tzw. virga, czyli opad deszczu, który nie dociera do powierzchni Ziemi

Virga nad Melbourne [WIDEO]

Virga – opad deszcz lub śnieg, który nie dociera do gruntu, ponieważ wyparowuje na większych wysokościach. Z virgą związane są ciekawe efekty meteorologiczne np. "zasiewanie" niskich chmur wodnych przez opad z wysokich chmur lodowych, wskutek czego powstaje deszcz. Ponadto parujący deszcz traci ciepło i mogą powstawać obszary zmniejszonej temperatury napędzające lokalne, dobrze zlokalizowane, zstępujące prądy suchego powietrza - tzw. mikrorozbłyski, niebezpieczne dla lotnictwa.

Słowa kluczowe: