Przysłowia pogodowe

T
24 sierpnia 2014, 08:00

Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.

Przysłowia pogodowe
 • Bartłomieja świętego dzień w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
 • Bartłomieja cały wrzesień naśladuje, a z nim jesień.
 • Bartłomieja słota, z łyżki deszczu ceber błota.
 • Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami.
 • Gdy koło Bartłomieja liść opada, prędko zima bywa rada.
 • Gdy się Bartłomiej grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi.
 • Gdy w dzień świętego Bartłomieja po górach burzy, w jesieni brona rolę kurzy.
 • Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.
 • Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi.
 • Jaki Bartek, taki wrzesień.
 • Jaki Bartłomiej przyniesie dzień, taka latoś będzie jesień.
 • Jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja.
 • Jaki się Bartek wydarzy, taką jesień uwarzy.
 • Już po świętym Bartłomieju, jedz już kluski na oleju.
 • Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał.
 • Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi.
 • Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jęknie knieja (pierwszy przymrozek).
 • Na święty Bartek owocu dostatek.
 • Na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze.
 • Na święty Bartłomiej jest już po co iść na komin.
 • Na święty Bartłomiej obróć plecy na płomień.
 • Od świętego Bartłomieja lepsza w stodole nadzieja.
 • Po świętym Bartłomieju z kwarty deszczu miara błota.
 • Skąd wiatr na Bartłomieja, stąd będzie wiał w zimie.
 • Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja.
 • Święty Bartłomiej - dorzuć drewek na płomień.
 • Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.
 • Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje.