Przysłowia pogodowe, 10 sierpnia

T
10 sierpnia 2016, 04:51

Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.

Przysłowia pogodowe, 10 sierpnia
 • Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
 • Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (02.02) lekka zima.
 • Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.
 • Jak Wawrzyniec burzy, to się za bronami kurzy.
 • Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec (późna jesień,początek zimy).
 • Jeśli dzień świętego Wawrzyńca i świętego Bartłomieja (24.08) piękne są, spodziewaj się pięknej jesieni.
 • Na święty Wawrzyniec lata już wnet koniec.
 • Na świętego Wawrzyna już śpieszą do młyna.
 • Na święty Wawrzyniec będzie wnet ze żniwem koniec.
 • Po świętym Wawrzyńcu nie bierz pszczół i na gościńcu.
 • Święty Wawrzyniec uwija z orzechów wieniec.
 • Święty Wawrzyniec i święty Bartłomiej (24.08) jeśli pogody przynoszą, jesień pogodną i niezbyt chłodną, ludziom na ten rok uproszą.