Superksiężyc 2014

T
16 lipca 2014, 15:00

Superksiężyc – potoczna i astrologiczna nazwa Księżyca w pełni, znajdującego w syzygijnym perygeum swojej orbity okołoziemskiej.

Superksiężyc 2014

Według danych NASA w tym położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14% większy i do 30% jaśniejszy niż w apogeum. Nazwa „Superksiężyc” została wprowadzona w 1979 r. przez astrologa Richarda Nolle na określenie momentu, gdy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się względem siebie w linii prostej, a Księżyc dodatkowo jest w swoim perygeum. Położenie takie występuje średnio raz na rok.