Przysłowia pogodowe - Lipiec

T
20 lipca 2014, 08:00

Jaka Małgorzatka, takie będzie pół latka.

Przysłowia pogodowe - Lipiec

Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę.

Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi.

Na świętą Małgorzatę kopa zawsze w polu stanie.

Święta Małgorzata zapowiada środek lata.

W dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.

W świętą Małgorzatę skąd wiatr duje, drogę po zboże toruje.

Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera.