Przysłowia pogodowe - Marzec

T
1 marca 2014, 09:00

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Przysłowia pogodowe - Marzec

Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.

Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą.

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

W marcu jak w garncu.

Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić.

Kiedy twa ma rodzić rola, to wóź w marcu gnój na pola.

Słońce marcowe, owocom niezdrowe.

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.

gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.