Przysłowia pogodowe, Matki Boskiej Gromnicznej

T
2 lutego 2018, 08:04

Pamiętaj, że Gromnica, to już zimy połowica, ale żadna też nowina, gdy dopiero się zaczyna.

Przysłowia pogodowe, Matki Boskiej Gromnicznej

Polskie przysłowia ludowe:

 • Gdy na Gromnice roztaje, rzadkie będą urodzaje.
 • Gdy w Gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna będzie.
 • Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie.
 • Gdy w Gromnicę z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze.
 • Gromniczna pogodna, będzie jesień dorodna.
 • Kiedy Gromniczna zimę traci, to Święty Maciej (24.02) ją wzbogaci.
 • Kiedy w Gromniczną gęś chodzi po wodzie, to będzie na Wielkanoc chodzić po lodzie.
 • Na Gromnicę - masz zimy połowicę. Jak słońce jasno Świeci na Gromnice, to przyjdą wielkie mrozy i śnieżyce.
 • Jaka Gromniczna bracie, taki Święty Maciej (24.02) Gdy jasne słońce w dzień gromniczny będzie, więcej niż przedtem śniegu spadnie wszędzie.
 • Gromnice w śniegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, dla wiosny zawoda.
 • Jak na Matkę Gromniczną, tak na Święty Józef (19.03).
 • Jak suche i jasne Gromnice, przyjdą jeszcze śnieżyce.
 • Jasna Gromnica - zła orędownica.
 • Kiedy na Gromniczną mróz, zładuj sanie, szykuj wóz.
 • Maria pogodna, będzie jesień dorodna.
 • Na Gromniczną Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem roztaje.
 • Na Oczyszczenie Marii Panny, zbliża się koniec sanny.

Przysłowia pogodowe, Gromnica

Przeczytaj również: Ofiarowanie Pańskie 2018