Przysłowia pogodowe - Styczeń

T
20 stycznia 2014, 11:23

Od Fabiana i Sebastiana zima murowana.

Przysłowia pogodowe - Styczeń

Fabian i Sebastian gdy mróz dadzą srogą zimę przyprowadzą.

Fabian i Sebastian nie żałuj dla bydła siana.

Fabian i Sebastian pierwsi drzewa budzą, ale radzi często się budzą.

21 stycznia - Jak Święta Agnieszka wypuści śnieg z mieszka to go nie powstrzyma ani do Franciszka ( 24.01) .

Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka.

Agnieszka łaskawa, puszcza skowronka z rękawa.

Dzień świętej Agnieszki wypędza pliszki.

Gdy przyjdzie Agnieszka,rozbije ogonem lód pliszka.

22 stycznia - Kiedy Wincenty posypie pierze to nie ustanie aż do Gromnicznej ( 02.02) w pierwsze pacierze.

Gdy na Wincentego i nawrócenie Pawła (25.01) pogoda świeci spodziewajcie sie dobrego lata dzieci.

Na święty Wincenty,szczypie mróz w pięty.

Wincenty nie chodź bosymi pięty, bo mrozik cięty.

Gdy Wincenty za pogody,więcej wina niźli wody.