Niezwykłe pejzaże Hiszpanii

T
11 stycznia 2016, 11:05

Turbidyty - niezwykła formacja skalna w Hiszpanii.

Niezwykłe pejzaże Hiszpanii

Turbidyty – osady prądów zawiesinowych, powstające najczęściej w czasie osuwisk podmorskich i charakteryzujące się, między innymi, występowaniem uziarnienia frakcjonalnego. Turbidyty przeważnie wchodzą w skład osadów fliszowych.

Słowa kluczowe: