Hiszpania planuje opodatkowanie Słońca

T
17 października 2013, 12:57

Bankrutująca Hiszpania postanowiła opodatkować Słońce

Hiszpania planuje opodatkowanie Słońca

Hiszpańskie władze na gwałt poszukują pieniędzy, które pozwolą im przetrwać kryzys, który dopadł ten kraj.

Jak zauważyli urzędnicy hiszpańscy w niektórych częściach tego kraju Słońce świeci nawet 3000 godzin rocznie. Aby wykorzystać ten fakt postanowiono zachęcać do budowy elektrowni opartych na fotowoltalice. Pobudzano to oczywiście dotacjami, czym zwabiono wielu przedsiębiorców. Obecnie planuje się akcję zmierzającą do zwiększenia ich obciążeń podatkowych.

Krytycy takich pomysłów twierdzą, że podatek taki zniechęci do inwestycji tego typu, co nie pozwoli na wypełnienie europejskiej strategii w zakresie energetyki odnawialnej. Oprócz tego tworzy to niebezpieczny precedens, który z pewnością zostanie dostrzeżony przez inne kraje w tej samej sytuacji ekonomicznej i o podobnym klimacie, na przykład Grecję.

Źródło - sabibon.info