Przysłowia pogodowe - Sierpień

T
10 sierpnia 2013, 09:00

Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.

Przysłowia pogodowe - Sierpień

Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.

Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (02.02) lekka zima.

Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.

Jak Wawrzyniec burzy, to się za bronami kurzy.

Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec (późna jesień,początek zimy).

Jeśli dzień świętego Wawrzyńca i świętego Bartłomieja (24.08) piękne są, spodziewaj się pięknej jesieni.

Na święty Wawrzyniec lata już wnet koniec.

Na świętego Wawrzyna już śpieszą do młyna.

Na święty Wawrzyniec będzie wnet ze żniwem koniec.

Po świętym Wawrzyńcu nie bierz pszczół i na gościńcu.

Święty Wawrzyniec uwija z orzechów wieniec.

Święty Wawrzyniec i święty Bartłomiej (24.08) jeśli pogody przynoszą, jesień pogodną i niezbyt chłodną, ludziom na ten rok uproszą.

Śledź naszą pogody