Radioaktywna woda z Fukushimy nadal wycieka do oceanu

T
11 lipca 2013, 13:45
Radioaktywna woda z Fukushimy nadal wycieka do oceanu

Najważniejszym problemem na dzień dzisiejszy jest zapobiegnięcie wyciekowi radioaktywnej wody z elektrowni atomowej Fukushima-1 do oceanu – oświadczył przewodniczący Zarządu Uregulowania Jądrowego Japonii (NRA) Shunichi Tanaka. NRA postanowiło powołać grupę roboczą w celu powstrzymania zanieczyszczania wód przybrzeżnych przez substancje radioaktywne.

Zanieczyszczona woda z elektrowni atomowej jest wchłaniana przez glebę, a następnie przedostaje się do morza. Według stanu z marca w piwnicach bloków energetycznych oraz w systemach drenażowych zgromadziło się ponad 360 tysięcy ton radioaktywnej wody. Codziennie jej ilość rośnie o około 400 ton kosztem wód gruntowych.

Źródło - http://polish.ruvr.ru