Spektakularne chmury

T
11 listopada 2015, 13:06

WIDEO

Spektakularne chmury

Fale Kelvina-Helmholtza – zjawisko atmosferyczne, występujące gdy powierzchnia planety stygnie. W rezultacie tego ochłodzenia ciśnienie spada, a ciało niebieskie ulega kompresji. Zmniejszenie objętości powoduje zmniejszenie energii grawitacyjnej obiektu. Ubytek energii grawitacyjnej zmienia się w energię cieplną. W efekcie kompresja ta podgrzewa wnętrze ciała.