Nadchodzą powodzie!

T
12 kwietnia 2013, 11:57

Są pierwsze poważne skutki podwyższenia się temperatury i roztopów. W województwie śląskim rzeki przekroczyły już stan alarmowy.

Nadchodzą powodzie!

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego podało w czwartek, że rzeki Brynica i Bierawka przekroczyły stany alarmowe na wodowskazach w dwóch miejscowościach w województwie śląskim . Alarm powodziowy ogłoszono już też w środę Krasnegostawu w woj. lubelskim.

Jak uspakajają służby wojewody śląskiego, na razie nie ma jeszcze potrzeby podejmowania innych działań poza monitorowaniem stanu wód na rzekach. Jednak zważywszy na prgnozowaną pogodę – czyli opady i utrzymujące się dodatnie temperatury, który nasilają topnienie śniegu – można spodziewać się wzrostu poziomu wody w całej zlewni Wisły i Odry, a miejscami będą utrzymywać się przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach.

Źródło

Słowa kluczowe: