Kolumbia zmaga się z ulewami

T
18 marca 2013, 12:48
Kolumbia zmaga się z ulewami

W wyniku ulewnych deszczy, które nawiedziły Kolumbię ucierpiało 4,5 tys. rodzin. Z powodu niepogody w 40 gminach ogłoszono stan nadzwyczajny.

Najbardziej powódź dotknęła departament Chocó, jeden z najbiedniejszych rejonów kraju. Jak poinformowały lokalne media, co najmniej jedna osoba zginęła.

Służby ratownicze nie mogą pomóc wszystkim powodzianom, dlatego że w Chocó infrastruktura drogowa nie jest dobrze rozwinięta.


Słowa kluczowe: