Przysłowia pogodowe

T
28 lutego 2013, 13:42

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Przysłowia pogodowe

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.

Kto sieje groch w marcu, gotuje go w garncu, a kto w maju, ten w jaju

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

Słowa kluczowe: