Przysłowia pogodowe, 1 marca

T
1 marca 2018, 06:00

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Przysłowia pogodowe, 1 marca

Polskie przysłowia pogodowe

  • Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
  • Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
  • Kto sieje groch w marcu, gotuje go w garncu, a kto w maju, ten w jaju
  • Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
  • Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
  • Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
  • Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
  • Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

Przysłowia pogodowe

Słowa kluczowe: