Bakterie wpływają na pogodę

T
15 lutego 2016, 12:03

Bakterie zasiedlają najbardziej niegościnne zakątki naszej planety – żyją np. w gorących źródłach, w skrajnie toksycznych dla innych organizmów żywych środowiskach. Jak się okazuje – pewne gatunki bakterii żyją nawet w chmurach nad naszymi głowami!

Bakterie wpływają na pogodę

Burzowe chmury w ziemskiej atmosferze – jak pokazują najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "PLOS ONE" - tętnią życiem w skali mikro. W gradowych kulkach pochodzących z burzowych chmur znaleziono kilka gatunków bakterii, których bardziej typowym środowiskiem życia jest powierzchnia roślin czy gleba. Niektóre z tych bakterii mogą zasiedlać drobne kryształki lodu w chmurach, a nawet prawdopodobnie wywoływać deszcze!

Bakterie były już znajdowane w chmurach nawet na wysokościach rzędu kilkudziesięciu kilometrów. Prawdopodobnie komórki bakteryjne w formie przetrwalnikowej mogłyby przetrwać nawet w przestrzeni kosmicznej. Tym razem naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii wzięli pod lupę gradowe kulki pochodzące z chmur burzowych (badania prowadzono w Ljubljanie w Słowenii w maju 2009 roku). W kawałkach lodu znaleziono tysiące składników organicznych, niemal tyle samo, co w np. rzekach. Poza tym znajdowały się tam bakterie, które badacze spodziewaliby się znaleźć raczej na powierzchni roślin. Co więcej – niektóre z tych bakterii miały różowe zabarwienie, co pozwoliło im zabezpieczyć się przed solidną dawką promieniowania UV, na którą są narażone w atmosferze.

Kolonie bakterii mogą dawać początek kryształkom lodu w chmurach – kiedy już „obrosną” krytyczną ilością cząsteczek wody – spadają na ziemię pod postacią deszczu lub śniegu. Wpływ drobnoustrojów na na zjawiska pogodowe może być bardzo istotny ze względu na to, ze mogą się one namnażać w atmosferze i wpływać na pogodę na dużych obszarach. Poza tym chmury stanowią jakby przejściowy ekosystem dla bakterii – mikroorganizmy mogą w nich podróżować niemal po całym świecie.

http://odkrywcy.pl

Słowa kluczowe: