Jak będzie wyglądała Ziemia za 100 mln lat?

T
19 lutego 2016, 11:12

Film obrazujący wygląd Ziemi od ery prekambryjskiej do 100 mln lat od teraz.

Jak będzie wyglądała Ziemia za 100 mln lat?

Słowa kluczowe: