Zanieczyszczenie powietrza na Ziemi osiągnęło rekordowy poziom

T
15 listopada 2012, 12:13

Emisja gazów cieplarniach do atmosfery osiągnęła rekordowy poziom.

Zanieczyszczenie powietrza na Ziemi osiągnęło rekordowy poziom

Do takiego wniosku doszli naukowcy z Instytutu Odnawianej Energii w Niemczech. Według naukowców w 2011 wskaźnik ten wzrósł o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnął rekordowy poziom w historii przeprowadzania obserwacji.Obecnie globalna emisja gazów cieplarnianych dwukrotnie przewyższa poziom z 1990 roku.

Ponad jedna czwarta całej emisji przypada na Chiny - gdzie jej poziom jest dwukrotnie wyższy niż w USA. Według oceny ekspertów z Instytutu najbardziej zanieczyszczone środowisko w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Rosji.