Przysłowia pogodowe - Listopad

T
2 listopada 2012, 13:06

Jaki listopad trzeci, taki marzec się kleci.

Przysłowia pogodowe - Listopad

Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada.

Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad daje.

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają.

W listopadzie kapusty pełne kadzie.

Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec.

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie.