Zorza polarna nad Wielką Brytanią (wideo)

T
11 października 2012, 13:22

Mieszkańcy północnych rejonów Wielkiej Brytanii mogli obserwować niesamowite zjawisko atmosferyczne – zorzę polarną.

Zorza polarna nad Wielką Brytanią (wideo)

Zjawisko zorzy polarnej jest charakterystyczne dla północnych części Skandynawii lub Alaski, ale w ostatnim czasie widziane jest bardziej na południe niż dotychczas.

Słowa kluczowe: