Fotopodróź: mokradła Sudd

T
29 sierpnia 2012, 12:11

Sudd - obszar podmokły i bagienny w Sudanie Południowym, utworzony przez wody Nilu

Fotopodróź: mokradła Sudd

Sudd rozciąga się na odcinku 320 km w kierunku północ-południe i 240 km w kierunku wschód-zachód i obejmuje powierzchnią ok. 55000 km² między miastami Bur, Wau i Bantiu. Wzdłuż Nilu Sudd rozciąga się między miastem Bur a jeziorem No.

Obszar całkowicie zalewany na tym odcinku przez płynące wody Nilu waha się w ciągu roku i jest ściśle związany z poziomem wód w jeziorach strefy równikowej w górnym biegu rzeki. Od 1964 roku powierzchnia tego obszaru mieści się w przedziale 20-30 tys. km².

Słowa kluczowe: