Perseidy: noc spadających gwiazd

T
27 sierpnia 2012, 11:49

Galeria zdjęć

Perseidy: noc spadających gwiazd

Perseidy – jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku z ziemską w dniach 17 lipca–24 sierpnia. Rój ten związany jest z kometą Swift-Tuttle.

Są one obserwowane od około 2000 lat, zaś najwcześniejsze informacje o obserwacjach pochodzą z Dalekiego Wschodu. Czasem nazywane są "łzami świętego Wawrzyńca", ponieważ 10 sierpnia jest dniem jego męczeńskiej śmierci.

Rój widoczny jest od około połowy lipca każdego roku, ze szczytem aktywności pomiędzy 9 - 14 sierpnia. Meteory widoczne są na całym niebie, ale z powodu parametrów orbity komety Swifta-Tuttle'a Perseidy są najlepiej widoczne na półkuli północnej. Tak jak inne roje meteorów są one najbardziej aktywne tuż przed świtem.

Słowa kluczowe: