Przysłowia pogodowe - Sierpień

T
1 sierpnia 2012, 09:40

1 sierpnia - Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.

Przysłowia pogodowe - Sierpień

Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.

Jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy.

Na świętego Polikopy grom popali kopy.

Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.

Na święty Gustaw kopy w polu ustaw.

 

Słowa kluczowe: