29 czerwca - Dzień Piotra i Pawła

T
28 czerwca 2017, 12:56

Naród zwykle świętował zakończenie żniw, a ten dzień związany jest z ich rozpoczęciem i odgrywał ważną rolę w rolnictwie. W tym dniu pszenica zwykle jest już dojrzała i można rozpocząć jej zbió

29 czerwca - Dzień Piotra i Pawła

Żniw nigdy nie zaczynano przy pełni księżyca i nigdy też, jeżeli we wsi był nieboszczyk. Nie przynosiło również dobrych plonów rozpoczęcie żęcia we wtorek lub w piątek. Dzień ten świętowali również rybacy, bo przecież Święty Paweł jest ich patronem.

  • Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
  • Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
  • Po świętym Pawle i Piętrze muchy tłuste jak wieprze.
  • Dawniej Piotr był Piotrem, a łotr łotrem.
  • Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroc kur zapieje.
  • Wie święty Piotr, komu swego płaszcza udzielic.
Słowa kluczowe: