Festiwal róż w kijowskim ogrodzie botanicznym

T
1 czerwca 2012, 14:05

Narodowy Ogród Botaniczny im. Gryszka w Kijowie reprezentował 150 odmian róż parkowych.

Festiwal róż w kijowskim ogrodzie botanicznym

W kijowskim ogrodzie botanicznym reprezentowano około 150 odmian róż: od klasycznych do współczesnych. 

Kijowski ogród różany jest największy w Europie, jego kolekcja posiada 500 odmian róż. 

Niektóre odmiane róż  kwitną aż do października.

Słowa kluczowe: