Niszczycielska powódź nawiedziła Rumunię

T
31 maja 2012, 10:40

Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono na wschodzie kraju

Niszczycielska powódź nawiedziła Rumunię

Zalane są tereny przy granicy z Mołdawią. Na skutek ulewnych deszczy poziom w rzekach gwałtownie się podniósł, wezbrane rzeki podtopiły drogi, woda zniszczyła setki gospodarstw.

Szalejące strumienia wody zatopiły ulicę w mieście Gałacz, powodując kilkumetrową dziurę.

Słowa kluczowe: