Przysłowia pogodowe

T
3 kwietnia 2012, 11:42

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Przysłowia pogodowe

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.

Suchy kwiecień, marzec mokry, maj niechłodny, rok niegłodny.

Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje.

Pogody kwietniowe - słoty majowe.

Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już mróz listków nie pościna

Słowa kluczowe: