Motyl z przezroczystymi skrzydłami

T
22 marca 2012, 16:04

Greta oto - motyl szklanoskrzydły 

Motyl z przezroczystymi skrzydłami

Greta oto należy do grupy motyli dziennych (Rhopalocera). W 633 rodzajach zawiera 5 700 gatunków rozpowszechnionych na całym świecie (w Polsce 75). 

Słowa kluczowe: