Największe powodzie w tym roku

T
6 października 2011, 14:05

Walka z wielką wodą jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym.

Największe powodzie w tym roku

Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in.