Babie lato

T
26 września 2011, 14:04

Wideo

Babie lato

Babie lato

Gdy zwieziono snopy na klepiska, 

Chłopcy sady z owoców otrzęśli, 

W ulach pszczołom podebrano plastry, 

A w ogródkach lśnią ostatnie astry: 

Babie lato schodzi na ścierniska 

I nić srebrną snuje z swojej przesil. 

 

Lśni pogody blask błękitnozłoty: 

Zda się, jakby wiosna pełnej treści 

Nie zużywszy, minąwszy niecała, 

Swe ostatki w wrześniu przeżywała 

I że lato oszczędzeń w dnie słoty 

Czar swój w środku jesieni dziś mieści...

Leopold Staff

Słowa kluczowe: