Przysłowia na wrzesień

T
22 września 2011, 10:18

Jeśli w dzień świętego Mateusza (21.09) pięknie jest, tedy takie powietrze jeszcze cztery niedziele ma trwać. 

Przysłowia na wrzesień

•  Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał. 

•  Mateusz bez dżdżów potoku da win do przyszłego roku. 

•  Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. 

•  Na świętego Mateusza dostanie kapusta kapelusza.

•  Na święty Mateusz jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż.

•  Na święty Mateusz płaszcz miej, a na święty Michał (29.09) futro wdziej.

•  Niech po świętym Mateuszu chucha, kto sobie nie kupił kożucha. 

•  Po świętym Mateuszu kiep, kto w kapeluszu. 

•  Po świętym Mateuszu zimno chodzić w kapeluszu. 

•  Pogoda Mateuszowa cztery niedziele się zachowa. 

•  Pogoda na świętego Mateusza cztery niedziele się nie rusza.

•  Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu

Słowa kluczowe: